af Flemming Just

Sydvestjyske Museer har netop udgivet rapporten "Kinesiske turister til Vadehavsområdet. Hvad kan vi gøre for at markedsføre destinationen?" (74 s.).

Rapportens første del viser den faktuelle udvikling i forhold til tiltrækning af kinesiske turister i Danmark som helhed og regionalt. Anden del belyser det store potentiale, der er for at tiltrække mange flere kinesiske turister til Ribe og Vadehavsområdet. Det sker ved blandt andet at se på, hvordan man i andre områder har haft succes med at satse på dette segment.

Rapportens konklusion er: Ja, der er et stort potentiale, men det kræver tæt samarbejde regionalt og nationalt, og det kræver også, at attraktioner, hoteller, restauranter m.fl. er klar over, hvad kinesiske turister efterspørger og forventer. Samtidig er det vigtigt at holde fast i netop de karakteristika og den autencitet, som præger Ribe, attraktionerne og den fantastiske natur, for de kinesiske turister efterspørger ligesom andre turister det særlige.

Det er udfordrende at udvikle turisttilstrømningen fra Kina. Sprogbarriererne er store, og det samme er kulturforskellene. Rapporten giver en række anbefalinger på, hvordan der både det overordnede plan og nede i det daglige aktørerne kan arbejdes for at tiltrække flere kinesiske turister og give dem en god oplevelse.

Sydvestjyske Museers interesse for det kinesiske marked bunder i et allerede eksisterende samarbejde med kinesiske institutioner. Der er indgået en samarbejdsaftale med Suzhou Museum, hvor man på skift viser store udstillinger hos hinanden, og næste led i aftalen er at udvikle gensidig kulturturisme. Et nyt skridt er Esbjerg Kommunes samarbejde med Chongqing-området – en by med godt 30 mio. indbyggere – om udvikling af bl.a. turisme, og her er Sydvestjyske Museer også involveret.

Samtidig er museet involveret på nationalt plan i udviklingen af kulturturisme i regi af Kulturministeriets Culture Plus-initiativ, og på regionalt plan i markedsføringsorganisationen Vadehavskysten og i det generelt tætte samarbejde, der findes på tværs af sektorer i Vadehavsregionen.

Rapporten er udarbejdet af akademisk medarbejder, Thea Traun, der har en baggrund som kultursociolog, har boet i Asien og har arbejdet ved Odense Bys Museer og oplevet det store antal kinesiske turister der.

Hent rapporten "Kinesiske turister til Vadehavsområdet - Hvad kan vi gøre for at markedsføre destinationen?" (PDF <2 MB)

 

Flemming Just
  1. Direktør
  2. Dr.phil., Adj. professor
  3. 29 35 85 12
  4. fju@sydvestjyskemuseer.dk