af Anne-Sofie Lundtofte

Opdateret 21-01-2018: Med en bevilling på 10 mio. kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kan 1. fase af Heksemuseet i Ribe nu realiseres.

I forvejen har fire andre bevillinger på i alt 4,5 mio. kr. været med til at lægge fundamentet for et museum, der vil fokusere på hekseforfølgelser og trolddomsbekæmpelse i Europa.

- Det lokale udgangspunktet er hekseprocesserne i Ribe, fortæller museumsdirektør Flemming Just fra Sydvestjyske Museer, men der vil blive tale om et ægte internationalt museum, hvor vi ser på forfølgelserne både i det katolske syd og det protestantiske nord. Den italienske, den tyske og den danske besøgende vil både kunne se deres lokale historie og få en forståelse af, at det er en sort del af vores fælleseuropæiske kulturarv.

Overinspektør Lulu Anne Hansen står i spidsen for det kommende museum:

- Frygten bliver det gennemgående tema. Det handler om frygten for hekseri og trolddom over hele Europa i perioden fra ca. 1450 til slutningen af 1600-tallet. Man troede på, at djævelen var fysisk til stede i mange former, og frygten ledte til henrettelser af op imod 100.000 mennesker. Vi vil se på, hvordan og hvorfor det kunne ske, og også hvorfor der efterhånden kom en modreaktion. Vi vil selvfølgelig også fortælle, hvordan den historiske heks er blevet til et populært kulturfænomen i film og litteratur.

Lulu Anne Hansen fortæller, at museet løbende vil komme til at vise særudstillinger, der belyser hekseforfølgelser og andre typer forfølgelser med eksempler fra hele verden og også fra nutiden. – Som museum er vi forpligtet til at sætte vores forskning og formidling i perspektiv, og her giver heksetemaet fantastiske muligheder for at formidle både det historiske og det nutidige, det danske og det internationale.

Heksemuseet placeres i Quedens Gaard-karréen, der består af en række renæssancebygninger, som Sydvestjyske Museer ejer i midten af Ribe. Museet får fælles indgang med et andet internationalt museum, som der også netop er kommet fondsmidler til at realisere, nemlig Jacob A. Riis Museum. – Det er bygninger fra hekseprocessernes tid, og storkøbmanden, som boede der, var med til at dømme i trolddomssagerne, fortæller Flemming Just.
- Udstillingsmæssigt bliver det udfordrende med de små rum. Men vi tror på, at publikum vil elske de gamle, autentiske rammer.

Fuldt udbygget vil heksemuseet være på ca. 600 m2. Den store renovering af den gamle bygningsmasse vil gå i gang til efteråret, og det forventes, at museet kan åbne i begyndelsen af 2020.

Billedet øverst:
Museet skal være i alle tre længer af Quedens Gaard, der er fra 1583. Cafeen og det gamle køkken i længen til højre bevares dog.

FAKTA:
Der er nu samlet set doneret 14,5 mio. kr., således at fase 1 af heksemuseet i Ribe kan sættes i gang.

Følgende fonde har doneret midler:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 10 mio. kr.
Sportgoodsfonden: 1 mio. kr.
Inger og Jørgen Nygaaard Larsens Fond: 2 mio. kr.
Bikubenfonden: 1 mio. kr.
Slots- og Kulturstyrelsen: 0,5 mio. kr.
BEVICA fonden: 50.000 kr

Heksemuseet forventes at åbne i starten af år 2020. Hvornår arbejdet med fase 2 og 3 kan påbegyndes afhænger af, hvornår sidste del af økonomien kommer i hus.

 

 

 

Flemming Just
  1. Direktør
  2. Dr.phil., Adj. professor
  3. 29 35 85 12
  4. fju@sydvestjyskemuseer.dk
Lulu Anne Hansen
  1. Overinspektør, Hist. & Form.
  2. Ph.d. Historie
  3. 40 12 25 41
  4. lulha@sydvestjyskemuseer.dk