af Flemming Just

Alle er velkomne, når museet markerer, at museumsinspektør Tobias Danborg Torfing har forsvaret sin ph.d.-afhandling ved universitetet i Kiel med glans (’magna cum laude’) . Kom til offentlig forelæsning om "Byggeboom i bondestenalderen" og efterfølgende reception på Museet Ribes Vikinger, fredag den 2. februar kl. 14-16.

Byggeboom i bondestenalderen
Hvordan et europæisk fænomen indgår i lokal sammenhæng.

Omkring 4.000 år før vores tidsregning kom landbruget til Danmark. Dette er nok den største omvæltning af samfundet nogensinde.

Ud over en helt ny måde at leve på medførte skiftet til landbrug også, at de mennesker, der levede her, blev en del af nye fællesskaber.
Dette kan tydeligt ses blot 300 år senere, omkring 3.700 f.v.t., hvor et ’globalt’ europæisk byggeboom kommer til det nuværende danske område.
I både Frankrig, England, Centraleuropa og altså også Danmark er der en eksplosion i anlæggelsen af en type af pladser, som på dansk kan kaldes samlingspladser eller systemgravsanlæg.
Der er tale om flere hektar store arealer, der symbolsk bliver afgrænset af aflange nedgravninger og i nogle tilfælde hegn og palisader. På disse pladser foregår en lang række aktiviteter, som af os arkæologer ofte tolkes som kultiske.

I sin ph.d.-afhandling har Tobias Danborg Torfing undersøgt, hvordan et sådant større europæisk fænomen er blevet tolket ind i en lokal kontekst, og hvordan samfundet har udviklet sig i samspil med disse nye impulser. Det fik indflydelse på ikke blot udvekslingen af genstande og ideer, men også betydning for selve samfundsstrukturen i den tidlige og mellemste bondestenalder.