7. november 2017 af Flemming Just

Offentliggørelse af Jannie Uhre Ejstruds bog om dødslejefotografier og mindekultur.

Ovenlyssalen, Esbjerg Museum, fredag den 10. november kl. 14-15.30.
Indgang fra Nørregade 25. Alle er velkomne

Døden berører os alle; alligevel vil de fleste gerne undgå at tale om den – den er privat.
Da fotografiet vandt indpas for godt 150 år siden, blev det muligt at tage et sidste billede af de døde.
Som en skjult del af den danske mindekultur har vi fotograferet vore afdøde lige så længe, som teknologien har tilladt det, og traditionen er fortsat til i dag, hvor der er kommet nye teknologiske muligheder og nye medier.

Det har museumsinspektør Jannie Uhre Ejstrud skrevet en meget tankevækkende bog om:
Det sidste billede. Fotografisk mindekultur og sorgarbejde i Danmark i historisk og nutidig optik.

Fredag den 10. november præsenterer hun bogen ved et arrangement på Esbjerg Museum.
Der vil også være oplæg fra to andre, som i deres daglige virke har mindekultur og sorgarbejde tæt inde på livet.
Det er sognepræst Charlotte Thea Gade, Treenighedskirken, Esbjerg, og bedemand Hans Peter Nielsen, Puggard Begravelse, Varde.

Jannie Uhre Ejstrud har taget en ph.d.-grad i historie fra SDU i Esbjerg og har været projektansat ved Sydvestjyske Museer. Hun er nu museumsinspektør ved VejleMuseerne.

Bogen er udgivet med støtte fra Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Statens Kunstfond, Sydvestjyske Museer og VejleMuseerne og udkommer på Sydvestjyske Museers forlag Liljebjerget.

Bogen er på 239 sider og koster 200 kr. Den kan købes på dagen eller i boghandler.


Kontakt:
Jannie Uhre Ejstrud, Vejle Museerne, tlf. 2158 8898
Flemming Just, Sydvestjyske Museer, tlf. 2935 8512

 

Flemming Just
  1. Direktør
  2. Dr.phil., Adj. professor
  3. 29 35 85 12
  4. fju@sydvestjyskemuseer.dk