af Mikkel Kirkedahl Nielsen

Sydvestjyske Museer har netop udgivet to lokalhistoriske bøger – Levende Viden og By, marsk og geest - med masser af spændende ny viden fra museets ansvarsområde.

Fjerde årgang af den kulturhistoriske årbog Levende Viden rummer ti spændende historier fra lokalområdets nære og den fjerne fortid.
I 2016-udgaven kan man læse om Jacob A. Riis’ farefulde opvækst i Ribe, eller om hvordan elektriciteten påvirkede arbejdslivet i Esbjerg.

Man kan også stifte bekendtskab med den kaptajn, den skoleelev og den gårdejer, som hver især – og på hver sit tidspunkt i historien - opdagede nye facetter af Sønderris’ oldtid, ligesom tyveri og sortbørshandel på havnen i 1940’ernes Esbjerg, kampen for at beholde Ribes historie i Ribe, og mange andre spændende historier præsenteres i bogen.

Udgivelsen er rigt illustreret, og artiklerne er skrevet både af ansatte ved Sydvestjyske Museer og kompetente fagfolk udefra.

By, marsk og geest udkommer i sin 28. udgave i år. Det er museets fagfællebedømte arkæologiske tidsskrift med fokus på arkæologiske og historiske artikler omhandlende perioden indtil ca. 1850.
I år præsenterer tidsskriftet tre artikler om for- og nutidens lokale folketro, stenalderens nedgravede bygningsanlæg, og Ribes nordlige bydel og besfæstning i middelalderen.

Begge udgivelser kan købes på Museet Ribes Vikinger, via Sydvestjyske Museers hjemmeside og hos boghandelen i Ribe. Medlemmer af Antikvarisk Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening kan modtage et eksemplar gratis.

Indholdsoversigt Levende Viden

Indholdsoversigt By, marsk og geest


Billederne ovenfor:

Ribe Bys Brandvæsen foran sprøjtehuset på Torvet.
Foto: Sydvestjyske Museer.

Hustomt fra førromersk jernalder nær Jomfruens kvarter.
Foto: Sydvestjyske Museer.

Køer drives gennem Ribes hovedstrøg.
Foto: Dansk Postkortsamlerklub/Sydvestjyske Museer.