af Anne-Sofie Lundtofte

Da Sydvestjyske Museer overtog Bramming Egnsmuseum var det med løfte om også at igangsætte en strategiproces for egnsmuseet. En snes personer fra lokalråd, sognearkiver, skole m.m. har nu været samlet med Sydvestjyske Museers ledelse for at drøfte profil og fremtid. Det kom der en meget konstruktiv drøftelse ud af.

- Vi arbejder meget med, at museerne i Ribe, Esbjerg og Bramming skal have hver deres klare profil, fortæller museumsdirektør Flemming Just.
– Vi var på mødet alle enige om, at Bramming Egnsmuseum skal fortsætte og videreudvikle sin rolle som netop lokalt museum og som en vigtig lokal kulturinstitution.

Museumsinspektør Mogens Hansen er glad for, at det også er slået fast, at egnsmuseet fagligt set skal fokusere på stationsbyernes historie.
- Det er stadig med udgangspunkt i Bramming-området, men fremover skal museet belyse stationsbyer i hele kommunen. Desuden skal Egnsmuseet i de kommende år styrke sin rolle i forhold til de lokale skoler.

Vandtårnet
På strategimødet drøftede man også, hvad et muligt nyt initiativ skulle være, hvis man kun måtte pege på én ting.
Det enslydende svar lød: Vandtårnet.

- Der ligger et rigtig godt materiale fra den tidligere bestyrelse. Det vil vi nu arbejde videre med, siger Flemming Just.
– Drømmen om at få indrettet vandtårnet skal også ses i forbindelse med det store byfornyelsesprojekt, som kommunen og lokale aktører nu går i gang med. Her vil vi arbejde for, at ikke kun vandtårnet kommer i spil, men også Pederstræde ned til museet og vandtårnet, så hele området forskønnes og integreres mere med midtbyen.

Byrådsmedlem Jørn Boesen Andersen, der var formand for egnsmuseet indtil fusionen, var også glad for den optimistiske og konstruktive stemning på mødet.
– Det er rart at mærke, at der var fodslag mellem de lokale og museets ledelse, og at der er opbakning til en styrkelse af museets rolle.

Yderligere oplysninger:
Flemming Just, tlf. 2935 8512
Mogens Hansen, tlf. 4033 4965
Jørn Boesen Andersen, tlf. 2979 4841