af Anne-Sofie Lundtofte

Alle er velkomne til Sydvestjyske Museers udstillingsåbning d. 24. september kl. 11 på Esbjerg Hovedbibliotek.

Esbjerg som pionerby
Esbjerg opstod, fordi folk flyttede til og slog sig ned. Det var ikke meningen, da man besluttede at anlægge havnen i 1868. Det skete bare. Derfor er Esbjerg ofte blevet betegnet som en pionérby.

I særudstillingen stiller Sydvestjyske Museer skarpt på spørgsmålet om, hvorfor folk er kommet til Esbjerg gennem tiden, hvordan de har oplevet mødet med Esbjerg og ikke mindst, hvad særlige genstande og minder har betydet for dem, når de har betrådt ny grund?

Paralleller til samtiden
Vi forbinder ofte pionerånd med ønsket om at være først med nye opdagelser eller nye forretningsområder, men ordet brugtes jo om Esbjergs første tilflyttere ganske enkelt fordi, de var først på stedet, da byen opstod.
Mange var ganske almindelige mennesker, som f.eks. søgte arbejde ved havnebyggeriet eller så nogle muligheder for at slå sig ned og drive forretning. Det fælles for dem var grundlæggende, at de søgte at forbedre deres livsvilkår.

”Det er nok ikke så anderledes i dag, når folk slår sig ned i Esbjerg” siger Lulu Anne Hansen, der er leder af Historieenheden ved Sydvestjyske Museer.
”I udstillingen har vi igennem knap 20 portrætter af tilflyttere stillet skarpt på fælles menneskelige følelser ved at bryde op og falde til et nyt sted. Udstillingen fortæller nogle meget personlige historier, men den sætter dem også i samfundsmæssigt og historisk perspektiv. Dermed viser udstillingen den menneskelige side af den geografiske mobilitet og dens betydning for Esbjerg – før og nu."

Museets egen pionér
Bag idéen til udstillingen står engelske Nadia Fenn, som er én af museets frivillige medarbejdere.
Nadia kom til Esbjerg med sin familie, da hendes mand fik arbejde i off shore-industrien. Hun kender derfor selv til følelsen af at skulle etablere sig et nyt sted.

Nadia blev fascineret af museets planer om et større fokus på Esbjergs opståen – den såkaldte pionértid. I samarbejde med museet udviklede hun derfor idéen om en udstilling, der handler om tilflyttere før og nu.

”Jeg gik dengang på sprogskolen Lærdansk, og her mødte jeg mange mennesker, som var kommet til Esbjerg med en spændende historie bag sig. Samtidig blev jeg på museet opmærksom på den unikke historie om Esbjergs opståen, og hvordan byen blev kaldt Danmarks Chicago.
Det fik mig til at tænke på, at det kunne være spændende at fortælle tilflytterne om, hvad det er for en by, de er kommet til. Nu er de jo også blevet en del af dens historie. Men jeg ville også gerne gøre esbjergenserne opmærksom på de mange spændende mennesker, der flytter hertil.”

Genstande og fortællinger i centrum
Museet så straks muligheder i Nadias idé. Sydvestjyske Museer har en vigtig opgave i at indsamle viden om og formidle med udgangspunkt i kulturhistoriske genstande. Ved at tage udgangspunkt i de genstande, der har rejst med folk til Esbjerg, kunne museet dokumentere, hvordan folk knytter sig til bestemte ting eller erindringer, når de flytter sig i tid og rum. Men der kunne også indsamles et materiale om tilflytternes oplevelse af Esbjerg og byens særegenhed.

”Det var et projekt, vi gerne ville udvikle, fordi vi har en klar ambition om at involvere borgerne i museets arbejde og vise, at alle stemmer er vigtige, når vi skal dokumentere og formidle byens historie” siger Lulu Anne Hansen. Af samme grund vil udstillingen også opfordre de besøgende til at dele deres egen historie.

En ny ramme
Samarbejdet med hovedbiblioteket har været vigtigt for realiseringen af udstillingen, da Esbjerg Museum for øjeblikket er lukket pga. ombygning. Men Sydvestjyske Museer håber også, at Hovedbiblioteket som ramme for udstillingen vil gøre den synlig for endnu flere. På den måde peger udstillingen også frem i forhold til nyere tiltag, der skal øge samarbejdet mellem midtbyens kulturinstitutioner.

”Vi er meget begejstrede for at huse udstillingen”, siger Poul Høst Pedersen, der er teamleder på Hovedbiblioteket.
”Vi er jo i gang med en proces, der skal skabe flere samarbejdsflader, og det her var en oplagt mulighed for at udvikle samarbejdet.” Hovedbiblioteket kører sideløbende et tema over emnet Pionér.

Gode samarbejdspartnere
Projektet har været helt afhængigt af det gode netværk, der er omkring tilflyttere i Esbjerg.
At museet overhovedet kom i kontakt med Nadia og andre internationale frivillige, skyldes et godt samarbejde med Esbjerg Kommunes Tilflytterservice og International Community. Samtidig fik Nadia gennem sprogskolen Lærdansk mulighed for at integrere dokumentationsprojektet i undervisningen. Også Mosaikken på Stengårdsvej samt Maersk Spouse Group Gas var yderst hjælpsomme i forhold til at formidle kontakter til de mange mennesker, som har bidraget med deres historier til udstillingen.
Det er faktisk kun en del af alle de dokumenterede historier, der vises i udstillingen, men en del af dem, der ikke er med i udstillingen kan læses på Sydvestjyske Museers hjemmeside og planen er, at museet vil tage emnet op fra flere vinkler i de kommende år.

 

Yderligere informationer:
Leder af Historieenheden, Lulu Anne Hansen, tlf. 40 12 25 41, mail lulha@sydvestjyskemuseer.dk

Billedet øverst:

Thuc var én af de 1,5 mio. vietnamesiske bådflygtninge, der anslås at være flygtet i årene 1975-1985.
De flygtede fra efterdønningerne af Vietnamkrigen.
Mange blev samlet op på havet, og det var almindeligt, at de fik opholdstilladelse i det land, hvor deres redningsskib var indregistreret.
Thucs vej til Esbjerg skyldtes dermed en internationalflygtningekrise.
I PIONÈR - vores historie findes flere, som er kommet hertil i forbindelse med flygtningekriser.
(Foto: Esbjerg Fotoklub)