af Anne-Sofie Lundtofte

Museet seneste udgravninger ved Vadehavscenteret i Vester Vedsted viser spor efter en stormand, som sikkert har haft stor indflydelse på etableringen af markedspladsen i Ribe.

Museet gravede sidste gang ved Okholm i Vester Vedsted, da Vadehavshavscenteret blev anlagt i 1990'erne.

Dengang fandt vi spor efter vikingetidsbebyggelse og efter både ravslibning, perlemageri og metalstøbning - noget vi normalt forbinder med markedspladsen i vikingetidens Ribe.

De nye udgravninger i Okholm sandsynliggør, at Okholm afløser Dankirke som magtcentrum omkring 600 e.Kr., og at der måske allerede fra dette tidspunkt har boet stormænd i Okholm.

En sådan stormand har ganske sikkert haft stor indflydelse på anlæggelsen af markedspladsen i Ribe, og det er sandsynligvis i denne sammenhæng, vi skal se fundene fra bebyggelsen i Okholm.

Den tidlige markedsplads i Ribe var sæsonbetonet og et samarbejde med stormanden har givet rig mulighed for, at håndværkerne har kunnet sidde i Okholm og arbejde i vinterhalvåret.

Læs mere om udgravningen og de spændende resultater på Sydvestjyske Museers arkæologiblog

Billedet øverst: I de over 20 grubehuse lå både keramik og tildannet rav, samt råmateriale til glasperlefremstilling og perler af finere materialer som karneol og bjergkrystal