af Anne-Sofie Lundtofte

Sydvestjyske Museer har foretaget en arkæologisk forundersøgelse af en byggegrund umiddelbart syd for kirkegården i Bryndum. På den nordøstlige del af grunden fandt vi en gravplads, som formodentlig er fra den sene del af vikingetiden.

Museet har tidligere gravet i området og ved den ny forundersøgelse blev der fundet otte jordfæstebegravelser.

Alle begravelserne er øst/vest orienterede, og synes at ligge i et øst/vest orienteret bånd, der strækker sig udenfor grunden i østlig retning.

Med tanke på deres orientering, placering og type er det sandsynligt, at begravelserne er fra overgangstiden for trosskiftet i den sene del af vikingetiden ca. 900 – 1050.
Det er derved muligt, at de gravlagte er de første kristne i Bryndum.

Læs mere om udgravningen og de spændende resultater på Sydvestjyske Museers arkæologiblog.

Billedet øverst: En af begravelserne. Knoglerne var næsten helt nedbrudte, mens kisten var bevaret som et mørkt træspor.