af Anne-Sofie Lundtofte

En af Danmarks rigeste jernaldergrave blev i 2015 fundet på en mark lige ved Sneum Kirke. Nu har Sydvestjyske Museer været forbi igen.

Igennem den sidste måned har Sydvestjyske Museer undersøgt resterne af den høj, der har været over stormandsgraven og en gravplads placeret rundt om højen.

Undersøgelserne har haft helt uventet stor succes.

Udover mange flere grave end forventet er der også fundet spor efter små offersteder omkring gravene.

Både i udgravningen og ved geofysiske undersøgelser af de omgivende marker har museet med museumsinspektør Niels Algreen Møller i spidsen fundet spor efter store landsbyer fra både jernalder og vikingetid.

Indtil d. 26. august arbejder arkæologerne på højtryk med udgravningen af de sidste grave og et stort vikingetidshus af samme slags som dem, vi kender fra ringborgene.
Heldigvis er de godt hjulpet af 6 studerende fra Københavns Universitet, som er i Sneum for at lære udgravningsteknik.

Læs om fundet i 2015

Billederne øverst:
De studerende fra Københavns Universitet prøver kræfter med to af gravene.
Krukke fra jernalderen, der lå i en af gravene
Resterne af stormandsgraven undersøges