af Anne-Sofie Lundtofte

Sydvestjyske Museer opfordrer nu medlemmer af museumsforeninger og alle andre interesserede til at give 200 kr. til en særlig gavefond – og gaven kan trækkes fra i skat. Gavebeløbene vil sikre, at museet kan få meget mere moms refunderet.

Der er tale om en statslig momskompensationsordning, som betyder, at kulturinstitutioner kan få mere moms tilbageført.
De almindelige momsregler refunderer omkring 16-18 procentpoint af de 25%, som betales i moms.
Ved at være med i momskompensationsordningen kan museet få det meste af den resterende moms tilbage. 

Betingelsen er, at der er mindst 100 personer, som hvert år giver mindst 200 kr. i gave til museet.
Det er også en betingelse, at man oplyser navn og adresse.
Ønsker man desuden, at SKAT automatisk sætter beløbet ind på selvangivelsen, skal man også oplyse sit cpr.nr.

- Økonomisk betyder det rigtig meget for os at komme med i ordningen, siger museumsdirektør Flemming Just.
– Vi vil kunne få mellem 120.000 og 150.000 kr. mere refunderet. Da vi har været udsat for mange besparelser på vores basisbevillinger, vil de ekstra momspenge selvsagt lune gevaldigt.

Selve gavebeløbet vil blive lagt i en pulje til brug for kommende projekter eller til indkøb af særligt udstyr. Det vil blive besluttet i samarbejde med de to tilknyttede museumsforeninger, Antikvarisk Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening.

Hvad gør man, hvis man ønsker at støtte museet?
Man kan vælge en af to muligheder:
- Enten at indsætte beløbet i Sydbank på reg.nr. 7712, kontonr. 1024343,
- Eller bruge swipp eller mobilepay, tlf. nr. 6168 4193.

Det er meget vigtigt at oplyse navn og adresse.
Ønsker man at få skattefradrag skal man også oplyse cpr. nr.

08062016: Opdateret med korrekt swipp/Mobilepay telefonnummer