af Anne-Sofie Lundtofte

Vil vi bevare vores helt særlige bygningskulturarv i Vadehavsområdet, er håndværkerne nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere.

Det er nemlig dem, som i deres daglige arbejde med restaureringer og almindeligt vedligehold kan gøre en direkte forskel i forhold til rådgivning af husejerne og udførelsen af det konkrete arbejde efter de metoder, der tjener bevaringen bedst.

Museer bidrager til efteruddannelse

Sydvestjyske Museer og Museum Sønderjylland stiller nu deres omfattende viden om Vadehavets særlige bygningskulturarv til rådighed for alle interesserede håndværkere ved at bidrage til uddannelsen ”Restaureringshåndværker”, som udbydes af Syddansk Erhvervsskole i samarbejde med Nationalpark Vadehavet.

Første kursusdag løb af stablen 29. januar, og 12 håndværkere fra Vadehavsområdet deltog i kurset ”Bygningsarv i Esbjerg og på Fanø”, hvor museumsinspektør Mette Slyngborg tog kursusdeltagerne med på en historisk rejse med fokus på Vadehavets helt særlige bygningskultur.
Undervisningens foregik både på Esbjerg Museum og ude i byrummene i Esbjerg og på Fanø, som er fyldt med eksempler på historicisme, bedre byggeskik og længehuse.

Museernes samarbejde om bevaringsværdige bygninger

Sydvestjyske Museer har siden 2013 stået i spidsen for et samarbejde mellem de kulturhistoriske museer i Vadehavsområdet.
Samarbejdet fokuserer på at dokumentere og formidle de typiske træk i byggeskikken langs vadehavet.
Bidraget til undervisningen i Syddansk Erhvervsskoles regi er en del af arbejdet med at forankre den omfattende viden på længere sigt.

Mette Slyngborg
  1. Museumsinspektør
  2. Cand.mag. Kultur og æstetik
  3. 51 68 40 90
  4. mes@sydvestjyskemuseer.dk