af Anne-Sofie Lundtofte

Danske Bank i Ribe har gjort det muligt at købe et af de væsentligste værker fra de europæiske hekseprocessers tid.

En håndbog om dæmoner
Disquisitiones Magicae (Undersøgelser af magi) hedder bogen, som museet har erhvervet gennem Bruun Rasmussen Kunstauktioner.
Den er forfattet af jesuitermunken Martin del Rio og udgivet i årene 1599-1600, mens heksefeberen rasede i Europa.
Bogen anses for at være én af de mest indflydelsesrige i perioden, og den var så populær, at den blev genoptrykt helt frem til midt i 1700-tallet.

Den var et teoretisk værk om magi, trolddom og ikke mindst dæmonologi og hekseri, men den fungerede også som en slags håndbog eller opslagsværk i forbindelse med selve hekseprocesserne.

Donation gjorde det muligt
Det er takket være en donation fra Danske Banks lokalafdeling i Ribe, at bogen har kunnet erhverves til museet.

”Vi er utroligt glade for, at vi har fået mulighed for at anskaffe bogen til det kommende heksemuseum i Ribe” siger Lulu Anne Hansen, der er leder af Historieenheden ved Sydvestjyske Museer.
”Det er meget vigtigt for os, at museet ikke blot fortæller den spændende historie om Ribes hekseprocesser. Heksemuseet skal været et internationalt museum.
Det betyder, at vi sætter den lokale historie i et nationalt og internationalt perspektiv, så de mange danske og internationale turister også bliver klogere på den lokale historie samtidig med, at de tager viden om deres egen hjemegn med sig hjem.”

Filialdirektør Rolf Møller Jepsen blev straks begejstret, da museumsdirektør Flemming Just præsenterede ham for ideen om hjælp til køb af bogen:

”Bestyrelsen for vores lokale fond bakkede med det samme op, så museet kunne gå ind og byde på auktionen.
Vi tror på, at et kommende heksemuseum kan blive en stor turistattraktion, så vi er glade for at have givet vort lille bidrag til, at det kan realiseres.”

Bogens betydning
I kraft af Martin del Rios katolske tilhørsforhold var bogen mest udbredt i de katolske områder, men lærde på kryds og tværs af religiøse forskelle refererede til den, fordi den meget klart formulerede en kobling mellem den såkaldte hvide og sorte magi.

Mange lærde havde hidtil argumenteret for, at der fandtes flere typer af magi, som ikke alle involverede en form for kontrakt med djævlen.
Det afviste del Rio med stor autoritet, og det fik naturligvis betydning for de mange, hvis aktiviteter som healere eller kloge mænd og koner af mange var blevet anset for harmløse.

En skrøbelig genstand
Bogen er trykt i 1612, og den er dermed mere end 400 år gammel. Den er dog i rigtig god stand, og selvom den ikke gør megen stads af sig ved første blik, er den slet ikke så falmet, som det ofte er tilfældet med så gamle bøger.

”Nu skal bogen først sendes til konservator, så vi kan sikre, at den bliver håndteret bedst muligt, og så skal vi til at overveje, hvordan vi formidler den på en spændende måde i udstillingen, for det er nok de færreste, der i dag kan forventes at læse latin” slutter Lulu Anne Hansen.

Mere information:

Museumsinspektør, ph.d. Lulu Anne Hansen, tlf. 40 12 25 41

Filialdirektør Rolf Jepsen, Danske Bank, Ribe Afdeling, tlf. 45 12 20 40