af Anne-Sofie Lundtofte

Seneste indlæg på museets arkæologiblog handler om en del af de spændende grave i det rekreative område ved Kjersing, der går under navnet ”Den Hemmelige skov”

Beboere i Kjersing har brugt et område omkring madpakkehuset som gravplads i perioden fra 500 f.kr til omkring Kristi fødsel.
Dengang begravede man sine døde i såkaldte ”tuegrave”. De ligger i små lave høje på ca. 20-80 cm og 5-14 meter i diameter, og de var oprindeligt omgivet af et hegn, som stod i en grøft.

Nye undersøgelser af tuegravsområdet

I december 2015 skulle der graves en ny råvandsledning ned i Kjersing, og i den forbindelse var museets arkæologer naturligvis på sagen.
Man har kendt til tuegravene siden slutningen af 1800-tallet, Nationalmuseet var forbi i 1935, og nu har Sydvestjyske Museer så også haft lejlighed til at kigge nærmere på gravpladsen.

Seneste indlæg på arkæologibloggen beskriver resultaterne af både de nye og de gamle undersøgelser.

Illustrationen øverst viser, hvordan det kan have set ud da tuegravpladsen i Kjersing blev anlagt. Tegning: Jette Jørgensen