af Anne-Sofie Lundtofte

Et helt nyt materiale, "Krigere og Bønder ved Vadehavet", giver elever i folkeskolen en unik mulighed for at arbejde med autentiske genstande fra vikingetiden.

Det nye undervisningsmateriale henvender sig til elever i 4-6 klasse og er fyldt med ægte fund fra vikingetiden.
Blandt andet et stykke af en egetræsstolpe fra en vikingebro ved Nybro, brændt korn fra en boplads ved Henne men også kæber og dyreknogler fra vikingetidens Ribe.
Desuden kan eleverne prøve kopier af klædedragter og redskaber fra vikingetiden

Udover alle genstandene indeholder materialet også forslag til undervisningsaktiviteter, som understøtter folkeskolereformen og centrale dele af den nye læseplan for historiefaget.
Der er særligt fokus på, at eleverne opnår en forståelse for kronologi og kilder, og derfor omfatter materialet et stort kronologitæppe, evaluerings-vikingebanko, klassifikationsøvelser, spil, kort, opgaver og meget mere.

Materialet vil give eleverne en større forståelse for sammenhængen mellem den tid, de lever i, og den fortid, de fortolker gennem arbejdet på skolen, og der er allerede interesse for det nye tilbud, som kan bookes gennem CFU- Center for Undervisningsmidler Udlånssamling.

Materialet er skabt i et tværfagligt samarbejde mellem Museet for Varde By og Omegn, Center for undervisningsmidler UC Syd og Sydvestjyske Museer.
De historisk korrekte kopier er lavet af Ribe Vikingecenter

Billedet øverst: Museumsformidler Trine Wittorff Brander, arkæolog Stina Troldtoft Andresen og pædagogisk konsulent Lasse Holbaum Vinther står bag det omfattende materiale.

Trine Wittorff Brander
  1. Museumsformidler
  2. Lærer
  3. 51 68 40 76
  4. twb@sydvestjyskemuseer.dk