af Anne-Sofie Lundtofte

Bramming Egnsmuseum ser med forventning frem til fusionen. Fra 1. januar er Bramming Egnsmuseum blevet en del af Sydvestjyske Museer. Bekymring for fremtiden er vendt til positiv forventning hos lederen af Bramming Egnsmuseum, Mogens Hansen.

- Det var chokerende for os at få beskeden om, at byrådet ville nedlægge os som selvstændigt museum og lægge os under Sydvestjyske Museer.
Vi syntes jo egentlig, at det gik meget godt med velbesøgte udstillinger og god lokal opbakning, fortæller Mogens Hansen.
– Men jeg må sige, at det indtil nu har været en meget positiv oplevelse at blive en del af Sydvestjyske Museer.
På mange måder kan vi få lov at køre videre med de gode ting, som vi synes, vi laver, og samtidig får vi glæde af at have en stor og velfungerende organisation i ryggen.
For eksempel sørger Sydvestjyske Museer sammen med Esbjerg Kommune for, at vi nu får langt bedre it-opkobling og udstyr. Der er også nogle stordriftsfordele, hvor vi har fået lov at beholde gevinsten, så vi har lidt mere til driften.

Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer, er glad for at have fået egnsmuseet med i ’familien’.
- For få midler og meget engagement har Mogens Hansen, bestyrelsen og de frivillige fået skabt et godt museum med en stærk lokal forankring. Det skal vi holde fast i.
- Til foråret sætter vi gang i en strategiproces, hvor vi vil invitere brede kredse fra hele gamle Bramming Kommune med, så vi i fællesskab kan udstikke en retning for, hvordan egnsmuseet kan udbygge sin rolle som et kulturelt samlingspunkt.

Der er indgået en formel fusionsaftale mellem den afgående bestyrelse og Sydvestjyske Museers bestyrelse.

Bestyrelsesformand Jørgen Ulrik Jensen ser kun fordele for alle parter og nævner, at der om tre år skal foretages en evaluering.
Det falder sammen med, at Mogens Hansen til den tid vil nærme sig 70 år.

Flemming Just
  1. Direktør
  2. Dr.phil., Adj. professor
  3. 29 35 85 12
  4. fju@sydvestjyskemuseer.dk