af Morten Søvsø

Byarkæologi – før, nu og i fremtiden. Tilmeldingsfrist 25. april. Find det foreløbige program og hent invitationen til årets byarkæologiske møde i Ribe.

Udgravninger i gamle byers komplicerede stratigrafi voksede som
fænomen frem i tiden efter 2. Verdenskrig og formaliseredes både
metodisk og teoretisk gennem blandt andet en række forskningsprojekter i 1970’erne og 1980’erne i både ind- og udland.

I dag har både lovgivning og tekniske løsninger givet disciplinen bedre
vilkår end på noget tidligere tidspunkt, men udnyttes disse muligheder
Slots- og Kulturstyrelsen barsler med en strategi for området, men rækker det?

Årets møde ser både frem og tilbage og trækker linier fra byarkæologiens barndom og til i dag, hvor naturvidenskabens hvide kitler i stigende grad er blevet de beskidte feltarkæologers faste følgesvende.