af Anne-Sofie Lundtofte

Professor Søren Sindbæk, Aarhus Universitet, har fået 15,6 mio. kr. fra Carlsbergfondet til at finde ny viden om Nordens ældste by.

Ribe gemmer en af de vigtigste arkæologiske kilder til Europas historie imellem folkevandringstiden og middelalderen.
Som Danmarks tidligste by var den et knudepunkt for maritime netværk, der knyttede verden sammen på nye måder.
Det allerældste af Ribes arkæologi er exceptionelt velbevaret, men har siden 1970’erne kun været genstand for små nødudgravninger.

- Dette projekt skal sikre udforskningen af en af Danmarks mest enestående stykker arkæologiske kulturarv, fortæller en begejstret Søren Sindbæk.

Ny præcis viden

Han er også med i ledelsen af det nystartede Center for Urban Network Evolutions (UrbNet), som har fået 65 mio. kr. af Danmarks Grundforskningsfond.
Centeret arbejder med avancerede naturvidenskabelige metoder og foretager arkæologiske udgravninger i en række europæiske og mellemøstlige byers kulturlag.

- Med den meget store bevilling fra Carlsbergfondet kan vi bringe afgørende ny, præcis viden om de processer og ’drivers’, der skabte udviklingen af specialiseret produktion, maritim udveksling og globaliseret ressourceudnyttelse, siger Søren Sindbæk.

Moderne metoder giver bedre svar

Det bliver Sydvestjyske Museer, som i praksis kommer til at stå for selve udgravningen. 

Leder af Arkæologi, overinspektør Morten Søvsø, fortæller, at den kommende udgravning bliver fysisk placeret mellem 1970’ernes store udgravninger ved Ribe Kunstmuseum og udgravningen under Posthuset i 1990-91.

- Den store forskel bliver, at vi i dag har mange flere muligheder for at få nye spændende svar ud af det ældste Ribes kulturlag. Jeg kan allerede nu garantere, at det bliver spektakulært at følge.

- Udgravningen kommer til at sætte en ny standard for udgravninger i Nordeuropas første bysamfund, de såkaldte emporier, og vil i tiden fremover både sikre og udbygge Ribes centrale placering i de internationale forskningsnetværk, siger Morten Søvsø.

Kontakt:
Professor Søren Sindbæk, tlf. 22806539
Overinspektør Morten Søvsø, tlf. 51684108

Billedet ovenfor:
Ved renoveringen af Sct. Nikolaj Gade 2011 blev de arkæologiske lag kortvarigt blottet.