af Steen Frydenlund Jensen

Onsdag den 14. oktober vil et hold fra Nationalmuseet, ledet af Museumsinspektør Peter Steen Henriksen, udtage boreprøver fra de to fredede gravhøje, der ligger på hhv. Jerne og Bryndum kirkegård. Målet er blandt andet at klarlægge om kristendommen overtog de hedenske kultsteder.

Boringerne er led i et større projekt, der sætter fokus på gravhøje, der ligger i forbindelse med romanske kirker. Hensigten er dels at klarlægge, hvordan højene er opbygget, dels at søge efter materiale, der kan bruges til at datere højene. 

Henved 100 danske kirker ligger tæt ved gamle gravhøje, og det er ikke usandsynligt, at en del af disse gravhøje markerer en kontinuitet fra hedensk til kristen tid, hvor man i den nye religion overtog de gamle kultsteder.
Måske har højene endda fungeret som samlingssteder i overgangstiden til kristendommen, og de var derfor et oplagt sted at vælge til kirkernes anlæggelse.

Baggrunden for undersøgelserne
I Jellingprojektet fandt man en sådan kontinuitet, da der blev foretaget boringer i de to Jellinghøje. Nationalmuseet har derfor nu søgt om tilladelse til at foretage boringer i 15 gravhøje, hvoraf de to altså ligger inden for Sydvestjyske Museers ansvarsområde.


Højene i Bryndum og Jerne
Bryndum kirke er bygget midt i 1200-tallet, og højen på Bryndum Kirkegård blev fredet i 1911. Jerne kirke er fra slutningen af 1100årene, mens højen på Jerne Kirkegård blev fredet i 1945. Der er tidligere blevet ”boret” i Jerne-højen, i hvert fald oplyser arkiverne, at en person er blevet begravet midt på højen i 1700årene.
Nationalmuseets boringer vil finde sted onsdag den 14. oktober kl 11-12 i højen ved Bryndum kirke og om eftermiddagen samme dag i højen ved Jerne kirke.

Fakta:
Sydvestjyske Museer varetager det fysiske tilsyn med de fredede fortidsminder i Esbjerg, Fanø, Billund, Varde, Vejen, Vejle og Fredericia kommuner.

Billederne ovenfor viser:

Gravhøjen ved Jerne Kirke – 2008
Gravhøjen ved Bryndum kirke – 2011

 

 

 

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside