af Anne-Sofie Lundtofte

Kulturforums forretningsudvalg i Esbjerg Kommune finder det stærkt bekymrende for arbejdet med at gøre Esbjerg til et attraktivt sted for tilflyttere og borgere, at der tales om massive besparelser på kulturområdet. Læs forretningsudvalgets læserbrev, som har været bragt i Lokalavisen Esbjerg og Jydske Vestkysten.

Kultur og udvikling

Af Kulturforums forretningsudvalg (museumsdirektør Flemming Just, Sydvestjyske Museer, adm.dir. Henrik Otto Jensen, Niels Winther og Co., direktør Torben Seldrup, Musikhuset)

Kultur ikke er noget fint, der lever i et elfenbenstårn.
Det rækker ud til alle og har betydning for unge og gamle, uddannede og ufaglærte, erhvervslivet og kommunen.
Derfor besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i 2014 at nedsætte et samlende organ for kulturlivet i kommunen, Kulturforum, hvor der ud over repræsentanter fra institutioner og kommunen også sidder folk fra erhvervslivet og uddannelsessektoren samt ildsjæle.

Kulturlivet i bred forstand har også betydning for, hvor attraktiv Esbjerg-området er for mulige tilflyttere.
Det har en omfattende analyse fra analyseinstituttet Epinion dokumenteret i forbindelse med kommunens og erhvervslivets strategiarbejde.
Således hedder det nu i kommunens Vision 2020, at der skal satses på et mere attraktivt by- og kulturliv.
Esbjerg har nemlig problemer med både at fastholde og at tiltrække indbyggere. Det er også en af grundene til, at kommunen mangler flere skatteindtægter.

Derfor er det stærkt bekymrende både for det kulturelle arbejde og for arbejdet med at gøre Esbjerg til et mere attraktivt sted, at der tales om massive besparelser på kulturområdet.
I forvejen er området blevet skåret med næsten ni procent ved de seneste tre budgetforlig, og nu tales der om yderligere fem procent.

Der er imidlertid en grænse for, hvor meget der kan skæres, uden at det går ud over kvaliteten og bæredygtigheden.
Kultursektoren er selvfølgelig parat til at tænke endnu mere i nye baner, men vi kan ikke blive ved at klare, at der år efter år kommer besparelser efter en ren salami-metode.

Argumentationen for besparelserne hentes i analysen fra KORA-instituttet, som ud fra en ren skrivebordsberegning har fundet ud af, at kulturområdet i bred forstand bruger mere pr. indbygger end i Odense, Randers og Vejle.
Det hedder f.eks., at museerne skulle kunne spare 11 mio. kr.
Til orientering får de fem museer i kommunen et driftstilskud på samlet 17,5 mio. kr. KORA ser nemlig ikke på, at Esbjerg har valgt at investere i kulturinstitutioner som f.eks. et fiskeri- og søfartsmuseum.
De andre kommuner har ikke et sådant flot specialmuseum.
Vejle og Randers har heller ikke investeret i en opera og et ensemble, som begge leverer kunst på meget højt niveau.
Alle institutioner er eksempler på tiltag, der viser, at Esbjerg ikke blot er en provinsby som andre, men har ambitioner om at være en regional storby.

For erhvervslivet er det mere end nogensinde afgørende at kunne tiltrække den arbejdskraft, som der allerede er stor rift om.
Hvis vi ikke formår at have et stærkt og dynamisk kulturliv, både i offentligt og i foreningsregi, får vi endnu vanskeligere ved at fastholde bl.a. unge og stærke internationale tilflyttere, og vi vil fortsat blive fravalgt som et sted, hvor man ikke ønsker at etablere sig.

Endelig skal det bemærkes, at kultur ikke blot er en udgift. Musikhuset, musiklivet, biblioteker, museer, teatre m.m. er med til at give i titusindvis af borgere en masse spændende oplevelser.
De besøges af mange turister, ligesom de tiltrækker store bevillinger fra fonde og staten.

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside