af Anne-Sofie Lundtofte

”… når man ser Bones nu, så kan man sidde og gætte med, om skelettet er fra en mand eller dame.” Eleverne fra Rybners er glade for samarbejdet mellem Sydvestjyske Museer og deres uddannelsesinstitution, for det giver dem mulighed for at komme i dialog med museets eksperter og for selv at håndtere et ægte skelet.

Det er biologifagets 3.g højniveau elever, der forsøger at bestemme alder, højde, køn og eventuelle skader på to skeletter fra 1700-tallet, som museet stiller til rådighed.

Oplæg fra arkæolog og skeletter med hjem

Elevernes selvstændige arbejde med skeletterne bygger på et fagligt oplæg på Esbjerg Museum, hvor en arkæolog fortæller om knogler og anatomi, men også om gravskikke gennem tiderne for at give eleverne et etisk perspektiv på eftertidens håndtering af knoglerne. 

Herefter får eleverne de to skeletter med hjem sammen med relevante vejledninger, der er udarbejdet i samarbejde med lærer Dorte Thygesen Schmidt.
Eleverne undersøger nu skeletterne hjemme på skolen sammen med deres lærer.

Elevernes rapporter og evaluering

Hvert år leverer eleverne en rapport som en del af deres curriculum. Her kommer de omkring knoglepatalogi og menneskets anatomi, de beskriver videnskabelig metode, håndtering af data og databehandling, og endelig diskuterer de en given hypotese. 

Årets tilbagemeldinger til museet fra eleverne på forløbet har været overvældende:

Det var godt at få lov til selv at kigge på skeletterne og få lov til at undersøge dem.
I stedet for at man blot hører om, hvordan det gøres, så var det rart selv at kunne se det.
Og når man ser Bones nu, så kan man sidde og gætte med, om skelettet er fra en mand eller dame.

For mig er det mere inspirerende lige at komme væk fra skolen og høre noget. [Det er..] nemmere at huske hvad jeg har fået at vide, da jeg kan associere det med, da vi var på Esbjerg Museum.

Jeg synes, at fagligheden på museet var rigtig høj. Det var tydeligt at høre, at foredragsholderen havde styr på tingene og interesse for emnet.

Det er en fed oplevelse, da man før forløbet glædede sig meget, og ens forventning blev indfriet. Jeg synes, det er fedt at komme ud af huset …. Man får en ny energi til undervisningen og til det emne der arbejdes med.