af Anne-Sofie Lundtofte

Byernes netværk 11.-12. maj. Tilmeldingsfrist 30. april. Find det foreløbige program og hent invitationen til årets byarkæologiske møde i Ribe.

Byernes rolle som knudepunkter for handelog håndværk, udøvelse af magt og dyrkelse af religion er kernebegreber i byforskningen.

Idag giver nye nye naturvidenskabelige metoder mulighed for at undersøge den nærmere karaktér af disse netværksforbindelser med en hidtil uset detaljerigdom, som i flere tilfælde har afsløret overraskende og uventet vidtstrakte kontakter.

Årets møde sætter fokus på byernes netværk og præsenterer en række nye forskningsresultater, som hver for sig belyser nye sider af den brogede bybefolknings liv og deres nære og fjerne kontaktnet igennem vikingetid og middelalder.

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside