Ribe Museum - vikingetid og middelader

Udviklingsprojekt. Inden for de seneste 10 år har arkæologiske aktiviteter i Ribe frembragt både ny og banebrydende viden, ligesom der er sket en stor udvikling i formidlingsmetoder med fokus på interaktivitet, inddragelse, sanseoplevelser og vedkommende fortællinger. Begge dele kalder på en fornyelse af de eksisterende udstillinger.

Sydvestjyske Museers motto er Levende viden.
Det betyder blandt andet, at vores viden er i forandring, og at den er en dynamisk størrelse, der hele tiden ændrer sig i kølvandet af
forskning inden for arkæologi og historie. Hver udgravning rummer
nye brikker til historien, og nogle gange ændres danmarkshistorien,
sådan som det er tilfældet med fundet af de tidlige kristne grave ved Ribe Domkirke.

Levende viden betyder også, at museet forpligter sig til at formidle
viden om materiel kultur fra arkæologiske undersøgelser på en levende og vedkommende måde. Man skal kunne opleve og sanse menneskelivets vilkår og historien og sætte dette i relation
til sig selv og sin egen tid.

Det nye Ribe Museum skal præsentere Ribes enestående historie gennem vikingetiden og middelalderen i perioden fra omkring år 700 til 1500, hvor Ribe spiller en helt særlig rolle i danmarkshistorien.

Formidlingen skal både foregå udendørs og i de eksisterende udstillingslokaler samt i den vestligste del af bygningen, som vender ned mod åen med udsigt til det middelalderlige Ribe. Her er der et stort, uudnyttet
potentiale med et direkte kig ind til Ribe.