Stormanden fra Sneum

Forskningsprojekt. I det tidligere forår 2015 fik Dan Christensenen, en af museets detektorfolk, et særdeles kraftigt udslag med sin detektor under en afsøgning af en mark ved Sneum. Godt nede i pløjelaget dukkede en stor sten op og under stenen dukkede den grønlige rand af et velbevaret bronzekar frem. Sydvestjyske Museers arkæologer blev tilkaldt, og en undersøgelse sat i gang.

Karret viste sig at være et stykke romersk metalarbejde, en østlandskedel, anvendt som urne i en sjælden stormandsgrav fra 2. århundrede e.Kr., hvor de brændte rester af den gravlagte var nedlagt i karret sammen med rige gravgaver

En efterundersøgelse på stedet viste, at der omkring graven var anlagt en cirkelgrøft og omkring denne grøft fremkom der flere brandgrave og bebyggelse fra ældre romersk jernalder, yngre romersk/ældre germansk jernalder og vikingetid/tidlig middelalder.

Brandgraven i bronzekarret og en anden velbevaret brandgrav i et lerkar blev optaget i præparat og siden scannet på Sydvestjysk Sygehus.
Scanningen viste at der i begge tilfælde var tale om rigt udstyrede grave med blandt andet lansespidser, knive nåle m.m. bevaret i urnerne.

Museet har nu fået penge til fortsatte undersøgelser af både de fine genstande i stormandsgraven og af gravplads og bebyggelse omkring graven.
I sommeren 2016 fortsatte vi derfor arbejdet i Sneum med god hjælp af en flok studerende fra Københavns Universitet, mens specialister på Nationalmuseet er i gang med detaljerede studier af gravens indhold. 

Udgravningerne sommeren 2016
Sydvestjyske Museer undersøgte i august resterne af den høj, der har været over stormandsgraven og en gravplads placeret rundt om højen.

Undersøgelserne fik helt uventet stor succes.

Udover mange flere grave end forventet blev der også fundet spor efter små offersteder omkring gravene.

Både i udgravningen og ved geofysiske undersøgelser af de omgivende marker har museet fundet spor efter store landsbyer fra både jernalder og vikingetid.

Endelig fandt museet også et stort vikingetidshus af samme slags som dem, der kendes fra ringborgene. 

Billederne ovenfor stammer fra udgravningen af bronzekarret 2015