Quedens Gaard i Ribe

Udviklingsprojekt. I hjertet af Ribe ejer Sydvestjyske Museer Quedens Gaard med de tilstødende matrikler i Sortebrødregade og Overdammen. Tilsammen udgør bygningerne, der alle er fredede, en af Danmarks bedst bevarede bykarréer med et unikt miljø med bygninger fra renæssancen, sidehuse, baghuse og labyrintiske gårdrum.

Sydvestjyske Museer ønsker at udnytte det store formidlingspotentiale, som miljøet rummer, til at skabe en levende
attraktion i autentiske rammer med et attraktivt indhold for både kommunens borgere, skolebørn og turister.

Sydvestjyske Museer har p.t. ca. 75.000 besøgende på udstillingsstederne i Esbjerg og Ribe.
Museet vil i sin Vision 2020 udvikle sig til en væsentlig oplevelsesøkonomisk institution i Sydvestjylland og øge besøgstallet til 200.000. Et væsentligt led i planen er etableringen af oplevelsesrum, aktiviteter og museumsudstillinger i karréen, således at der årligt kan komme 50.000 besøgende.

Dette skal bl.a. opnås ved at udvikle stærke tilbud til skoler, skabe et interessant miljø for frivillige, have en høj grad af tilgængelighed samt internationalt orienterede udstillinger, som skal tiltrække endnu flere udenlandske turister.

Udover at skabe et enestående kulturhistorisk miljø vil en realisering bidrage til at udvikle oplevelsesøkonomien i en by, som har brug for kompensation for det store antal mistede statslige og amtslige arbejdspladser.

Dette er ikke kun et museumsprojekt. Det er et udviklingsprojekt, som vil medvirke til at skabe et dynamisk bymiljø i hjertet af den måske smukkeste by i Danmark.