Pionermuseet Esbjerg

Udviklingsprojekt. Sydvestjyske Museer og Myrthue har i samarbejde med hovedrådgiveren AART Architects og udstillingsfirmaet Expology færdiggjort et prospekt, som beskriver et helt nyt museum i hjertet af Esbjerg, Pionermuseet.

Pionermuseet Esbjerg – invitation til pionerbyens DNA

Der er behov for at gøre historien levende og vedkommende for et nutidigt publikum.
Vi nytænker det eksisterende Esbjerg Museum i forhold til indhold, rammer, målgrupper og museets rolle i byen. Målet er at skabe helt nye udstillinger og formidlingsformer og nydefinere museets rolle og profil i byen.

På Pionermuseet Esbjerg tager vi både historisk og formidlingsmæssigt udgangspunkt i Esbjergs unikke baggrund som pionerby – en by ”på trods”.
Det har krævet opfindsomhed og initiativ at skabe en moderne by på knap 50 år.
Under emnet Pionerbyen bruger vi historien til en dialog om, hvordan man har skabt og stadig udvikler en by på godt og ondt.
Vi inviterer de besøgende til at engagere sig og gennem Esbjerg Future Lab at blive medskabere af den gode by i dag og i fremtiden.

I formidlingen af museets øvrige fokusområder: Besættelsestiden og Holocaust samt Esbjerg før Esbjerg lader vi os også inspirere af pionerånden.
Vi indgår nye partnerskaber, stiller konsekvent overraskende og skæve spørgsmål og sætter gæsterne i uventede og til tider provokerende dilemmaer, der skaber debat.

Vision for Pionermuseet Esbjerg

Med Pionermuseet Esbjerg vil vi:

  • invitere indenfor i pionerbyens DNA
  • skabe indsigt, viden og nysgerrighed med udgangspunkt i pionerbyens historie 
  • skabe et museum, man vender tilbage til - en attraktion, man rejser efter – ”a reason to go”
  • highlighte kvaliteterne ved de eksisterende bygninger ved at understrege sammenstød, dilemmaer og kontraster
  • skabe et helt nyt flow mellem museum og by
  • blive en central del af destinationen Esbjerg som turistmål
  • udvikle Esbjerg midtby og styrke Esbjergs kulturelle profil
  • være en del af en kulturakse, som spænder igennem byen

Mission for Pionermuseet Esbjerg

Med udgangspunkt i pionerbyens historie at skabe indsigt, viden og nysgerrighed.
Museet skal flytte holdninger, provokere og skabe engagement og stolthed.
Vi vil involvere borgeren, og med begreberne pionerbyen og DNA aktiverer vi både følelser, fakta og videnskab.