PIONÉR - vores historie

Udstilling på Esbjerg Hovedbibliotek til d. 31/1. Fortællinger om individuelle personer, udlændinge og danskere, som af vidt forskellig vej er kommet til Esbjerg.

De meget personlige beretninger dækker fortællinger fra tilflyttere, som  er kommet til Esbjerg i tiden efter 1970’erne, men byens første pionerer er også en vigtig del af udstillingen.

PIONÉR - vores historie  spørger, hvorfor og hvordan den enkelte er nået til Esbjerg, hvilke fællesskaber, der skaber en følelse af forankring for den enkelte og hvilke genstande, der repræsenterer denne forankring.

Når udstillingen er lukket vil de mange historier stadig kunne findes på Sydvestjyske Museers hjemmeside.

Esbjerg som pionérby
Esbjerg opstod som by, fordi folk flyttede til og slog sig ned.
Det var ikke meningen, da man besluttede at anlægge havnen i 1868. Det skete bare.
Derfor er Esbjerg ofte blevet betegnet som en pionérby.

I PIONÉR - vores historie stiller Sydvestjyske Museer skarpt på spørgsmålet om, hvorfor folk er kommet til Esbjerg gennem tiden, hvordan de har oplevet mødet med Esbjerg og ikke mindst hvad særlige genstande og minder betyder for os, når vi betræder ny grund?

Paralleller til samtiden
Vi forbinder ofte pionérånd med ønsket om at være først med nye opdagelser eller nye forretningsområder, men ordet brugtes jo om Esbjergs første tilflyttere ganske enkelt fordi, de var først på stedet, da byen opstod.

Det var ganske almindelige mennesker, som f.eks. søgte arbejde ved havnebyggeriet eller så nogle muligheder for at slå sig ned og drive forretning.
Det fælles for dem var grundlæggende, at de oftest ønskede at forbedre deres livsvilkår.

PIONÉR - vores historie stiller gennem en række portrætter af nutidens tilflyttere skarpt  på fælles menneskelige følelser ved, at bryde op og falde til et nyt sted.

Udstillingen fortæller på den måde både meget personlige historier, men den sætter dem også i samfundsmæssigt og historisk perspektiv.
Udstillingen fortæller om den menneskelige side af den geografiske mobilitet og dens betydning for Esbjerg – før og nu.

Billederne øverst:

Nguyen med den jakke, som hendes mor købte til hende, før hun tog til Danmark. (Esbjerg Fotoklub). 

Thuc med et billede  taget af kaptajnen på skibet Anna Mærsk, der samlede 55 vietnamesiske flygtninge op. (Esbjerg Fotoklub).

Tegning af Chresten, Lisbeth K. Nordberg

Haile tog intet med til Esbjerg. (Esbjerg Fotoklub)

 

 

Lulu Anne Hansen
  1. Overinspektør, Hist. & Form.
  2. Ph.d. Historie
  3. 40 12 25 41
  4. lulha@sydvestjyskemuseer.dk