Pionér

Dokumentations- og formidlingsprojekt. Projektet handler om at være nytilflytter i Esbjerg. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte tilflytter og vedkommendes vej til Esbjerg italesætter projektet både byens unikke historie som pionérby og nogle af samtidens centrale temaer: Mobilitet, forankring og fællesskab

Vi lever i et hypermobilt samfund. Mennesker, varer og informationer indgår i globale netværk, der har bragt os tættere sammen end nogensinde før, men som også kan virke truende og foruroligende.
Det globale arbejdsmarked, krige, konflikter og naturkatastrofer har gjort, at store grupper af mennesker flytter sig efter muligheder for arbejde, sikkerhed eller håbet om et bedre liv.

Ligegyldigt hvad årsagen er, er det at begive sig af sted, at opgive den kendte tilværelse til fordel for noget nyt og anderledes en følelsesmæssig rejse, som kan rumme både håb, forventning og optimisme, men også angst, usikkerhed og ensomhed.

Dokumentation gennem interviews

Projektet udforsker gennem en lang række interviews dette almenmenneskelige vilkår i relation til begrebet ”pionér”. 

I projektet bruges dette begreb om det at være ny i Esbjerg gennem tiden, at skulle slå sig ned, skabe sig et nyt liv og indgå i nye fællesskaber.

Projektet indsamler historier og dokumentation, men bevidstgør samtidig deltagerne om den kulturhistorie, de bliver en del af.  
På den måde kan der opstå medejerskab til nye fortællinger om Esbjergs som tilflytterby i dag og i fremtiden.

Styrken ved projektet er, at det ser på nytilflyttere og fortæller deres historie på kryds og tværs af etnisk, sociale og kulturelle skel.
Her er den højtuddannede britiske ingeniørs historie lige så interessant som den syriske flygtnings.

Formidling af fortællingerne

Projektets udstillingsdel vil kunne opleves på Hovedbiblioteket i Esbjerg.

Billederne øverst:

Det eneste bosnieren Enes fik med sig på sin flugt, var et foto af sin far, som han havde stjålet fra sin mors pung, da han var dreng.

Dursun kom hertil som barn af tyrkiske gæstearbejdere. Gyngestolen er en gave til Dursun fra deres danske nabo , der blev som en ekstra mor for pigen.