Trolddomsprocessernes ophør

PhD projekt. "Trolddomsprocessernes ophør: Dekonstruktion af trolddom 1660-1730."

Dekonstruktionen af trolddom som forbrydelse i det tidlige moderne Danmark.
Hvorfra og hvordan fremkom skepticisme og blev den mødt i Danmark i perioden ca. 1660-1730?

Projektet udfolder bla., hvorvidt en del af den intellektuelle dekonstruktion udspillede sig i Højesteret og med afsæt i europæiske idéer, der var skeptiske over for troen på trolddom.

Hvilken betydning havde det, at sagerne i Højesteret blev afgjort af en bredt sammensat samling af dommere, hvori der sad flere af rigets ledende intellektuelle side om side med medlemmer af borgerstanden?

Dommernes voteringer udgør her en vigtig men sjældent anvendt kilde til forståelse af slutningen af det 17. århundrede som en brydningstid, hvor skepsis over for trolddomsanklager herskede sideløbende med mere traditionelle forestillinger om, at frafald til djævelen fortsat var at frygte.

Projektet undersøger desuden hvilke idéer, der cirkulerede i toneangivende dæmonologiske skrifter.
Projektet vil således påvise sammenhænge, der hidtil er formodede men ikke tidligere systematisk undersøgt.

 

Projektet er samfinansieret af Kulturministeriets Forskningspulje, Institut for Historie, SDU, og Sydvestjyske Museer.
Projektet er et led i etableringen af det museum for hekse- og trolddomsforfølgelse, som Sydvestjyske Museer opretter i Ribe.

Billedet øverst:
Udsnit af "Hekse på vej til Bloksbjerg (Blocksberg)" af L. S. Bestehorn 1732. Foto: Wikimedia Commons

Lulu Anne Hansen
  1. Overinspektør, Hist. & Form.
  2. Ph.d. Historie
  3. 40 12 25 41
  4. lulha@sydvestjyskemuseer.dk