Kommende begivenheder

32. Byarkæolgiske møde i Ribe
27. maj 2019
Sted: Det gamle Rådhus i Ribe

Byarkæologiens genstandsfund
– strategier, forskning og registrering

Lagene under vores middelalderbyer er unikke arkiver for byernes historie og udvikling. De organiske kulturlag er desuden de eneste miljøer, som i større omfang har bevaret organisk materiale. Kun her kan man vurdere og kvantificere den enorme betydning af materialer som træ, læder og tekstil i den materielle kultur.

Andre genstandsgrupper belyser andre sider af bylivet og særligt for den ældre middelalder er fundene den primære kilde til byboernes livsvilkår og selvforståelse.

Men ved vi, hvad vi har i vores samlinger? Og understøtter vores strategier og systemer relevante forskningsspørgsmål?

Årets møde sætter fokus på genstandsforskningen og samlingsarbejdet i forskellige middelalderbyer. Både ved præsentation af igangværende forskningsprojekter og mere diskussionsprægede debatoplæg. Slots- og Kulturstyrelsens nye strategi for byarkæologi samt det nye statslige genstandsarkiv, SARA, præsenteres og diskuteres på mødet.

Hvordan løser vi udfordringen med registrering af de mange fund fra byerne? Hvordan er snitfladerne mellem lokale databaser, MUD og det nye statslige genstandsarkiv, SARA? Understøtter vores strategier også de relevante forskningsspørgsmål?

Hent programmet

Hent invitationen

 

 

Besøg Sydvestjyske Museers Facebookside