Jacob A. Riis Museum

Formidlingsprojekt. Ingen anden dansk udvandrer har som Jacob A. Riis (1849–1914) skabt forandring og anerkendelse i det samfund, han kom til. Store fondsdonationer fra bla. Augustinus Fonden og Nordea-fonden har gjort det muligt at skabe et internationalt museum, som sætter fokus på Riis’ indsats og på de almene tematikker, han arbejdede med, såsom immigration, integration, identitet og nationalitet.

I hjertet af Jacob A. Riis’ fødeby Ribe ejer Sydvestjyske Museer en række renæssance- og 1800-talsbygninger. Disse bygninger skal i de kommende år udvikles til et samlet museumskompleks.
Blandt bygningerne er også Jacob A. Riis’ barndomshjem, Sortebrødregade 3. 

Her har Sydvestjyske Museer skabt et internationalt orienteret museum, som på den ene side viser Jacob A. Riis’ indsats og betydning, og som på den anden side sætter fokus på og perspektivere de temaer, som Riis var så optaget af at forbedre.

How the other half lives

Jacob A. Riis skabte social forandring i sit nye hjemland USA og var i samtiden en af de mest kendte og anerkendte personer i USA. Berømmelsen blev hjulpet på vej af det nære venskab med præsident Theodore Roosevelt.

Som journalist anses han for skaberen af fotodokumentarisme, hvor slagkraftige ord fik yderligere styrke ved at blive illustreret med billeder fra det virkelige liv.
Han skrev og viste, hvor elendige forhold indvandrerne i den sydlige del af Manhattan (Lower East Side) levede under. Det var dengang verdens tættest befolkede område præget af usunde leve- og arbejdsvilkår og megen kriminalitet.
Han bekæmpede også børnearbejde, fik skabt bedre vandforsyning, etableret parker og offentlige legepladser. Roosevelt kaldte ham både den mest nyttige borger i New York og senere ’den ideelle amerikaner’.

Han samlede mange af sine oplevelser i bogen How the Other Half Lives (1890), som fik meget stor betydning for offentlighedens forståelse af de forhold, som især de mange immigranter levede under i New York.
Denne bog regnes stadig som en af de væsentligste samfundsforandrende bøger i USA.

Museet sætter også med udgangspunkt i en anden berømt bog af Riis, hans biografi The Making of an American, fokus på, hvad der skabte Riis, og hvad der mere almenmenneskeligt former identitet og nationalitet.

Jacob A. Riis er stadig aktuel og relevant

På Jacob A. Riis Museum vil publikum blive sat ind i New Yorks slum i 1890’erne og få et levende indtryk af, hvad det var for en virkelighed, Riis bevægede sig i, og hvordan han var med til at forandre den.

Museet sætter både i sin permanente udstilling, i særudstillinger og i den lille biograf fokus på Jacob A. Riis’ betydning og perspektiverer til nutiden.
I datidens USA var der som nu hidsige debatter om immigrationens omfang, om de forskellige nationaliteters integration, og hvornår man var en rigtig amerikaner.

Jacob A. Riis er på flere måder stadig til stede i det amerikanske samfund. I bydelen Queens spiller institutionen Jacob Riis Settlement House en vigtig social rolle. På Lower East Side på Manhattan er ni store boligblokke med 1200 lejligheder opkaldt efter ham, Riis Houses.
Et stort rekreativt område ved havet syd for Brooklyn hedder Riis Park og har en buste stående af Jacob A. Riis. Helt i overensstemmelse med hans ånd kaldes stedet The People’s Beach. I Chicago findes der også en stor Riis Park.

Der har i de seneste år været store udstillinger om ham på The Museum of the City of New York, som har Riis’ store glaspladesamling, og på Library of Congress i Washington, som har en stor del af Riis’ arkiv. Udstillingerne har også været vist i både København og på Ribe Kunstmuseum. En vandreudstilling har været rundt til 25 amerikanske byer. Riis-eksperten Bonnie Yochelson har udgivet den komplette samling og registrering af Riis’ fotografier i bogen Jacob A. Riis: Revealing New York’s Other Half. A Complete Catalogue of His Photographs (Yale University Press, 2015).

Vi er så heldige, at Prinsesse Benedikte har indvilliget i at være protektor for Jacob A. Riis Museum. Hun har i mange år været optaget af hans indsats og er også protektor for Jacob Riis Settlement House.

Sydvestjyske Museer har etableret en amerikansk støtteforening, American Friends of Jacob A. Riis Museum.

 

FAKTA

Åbningstider:

1/9 - 31/5: 10-16 (mandag lukket)
1/6 - 31/8: 10-17
Efterårsferie uge 42, vinterferie uge 7 og påskeugen: 10-17
Lukkedage: d. 24/12, d. 25/12, d. 31/12 og d. 1/1.

Entre: 
Voksne: DKK 85,-
Under 18: DKK 0,-
Grupperabat (min 15 voksne): 70,-

Samarbejdspartnere

Jacob A. Riis Museums udstillinger er udviklet i samarbejde med udstillingsarkitekt Eskild Bjerre Laursen og MMEx - Museernes videncenter for digital formidling

Jacob A. Riis Museum har modtaget 16,8 mio. kr. i støtte til renovering og indretning af museum fra:

• Augustinus Fonden
• Nordea-fonden
• Region Syddanmarks kulturpulje
• Slots- og Kulturstyrelsen
• SE Vækstpuljen
• ObbekjerFonden

Jacob A. Riis Museum er en del af udviklingsprojektet Quedens Gaard i Ribe, hvor bla. også et nyt museum om hekseforfølgelser fra 2020 får til huse.
Jørgen Overbys Tegnestue A/S står for bygningsrenoveringen af hele Quedens Gaard karreen.