Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Udviklingsprojekt. Nationalpark Vadehavet rummer nogle af landets bedst bevarede kulturmiljøer og en række særlige bevaringsværdige bygninger, der ikke findes andre steder i landet. Med dette projekt sætter Sydvestjyske Museer i samarbejde med Nationalpark Vadehavet fokus på formidling af disse bevaringsværdier.

I 2013 blev Nationalpark Vadehavets godt 600 bevaringsværdige bygninger gennemgået af de fire statsanerkendte museer i nationalparkområdet.

Rapporten fra projektet viste, at nationalparken rummer nogle helt særlige bygningskulturelle træk, som fortjener større fokus. Projektet viste også, at nationalparken kunne medvirke til den fremtidige bevaringsindsats ved aktiv formidling af områdets byggeskik.

Disse konklusioner udmundede i en formulering af det projekt, som Sydvestjyske Museer nu udfører i samarbejde med Nationalpark Vadehavet omkring formidling af nationalparkens bevaringsværdige bygninger.

Projektet rummer flere elementer, som på hver sin måde styrker bevaringsindsatsen via formidling. For eksempel udarbejder museet guidemanuskripter omkring nogle af landets første kurbadesteder og sommerhusområder – Lakolk og Fanø Bad – i samarbejde med lokale formidlere.

Derudover medvirker projektet til den lokale bevaringsindsats via samarbejder med forskellige lokale aktører inden for formidling, bevaring, kommunal planlægning og restaurering.

Projektet medvirker til realisering af Nationalpark Vadehavet målsætning for perioden 2013-18.

Projektbeskrivelsen kan downloades via linket til højre.