ELVÆRKET

Udvikling af energi- og vandeksperimentarium ved Bramming Egnsmuseum.

I Bramming har vi en ambition om at skabe en markant institution og attraktion i tilknytning til vandtårnet og det gamle elværk, som i dag rummer Bramming Egnsmuseum.

Projekt ELVÆRKET har fokus på energi, vand og klima, og visionen er

 • at udvide Egnsmuseet så det sammen med vandtårnet kan blive et læringssted for børn og unge om energi, el, vand og klima
 • at skabe en lege- og sciencepark i det store grønne område, som ligger vest for egnsmuseet langs jernbanen
 • at skabe en attraktion i Bramming og være med til at udvikle midtbyen.

I 2018 lancerede regeringen en national strategi for naturvidenskab, som skal gøre det mere spændende for børn og unge at arbejde med videnskab og teknologi.
Lærernes kompetencer skal styrkes, og der skal etableres spændende læringstilbud.
Initiativet i Bramming imødekommer disse målsætninger og sigter på at udnytte Esbjerg-områdets store styrke på energiområdet.

Nye bygninger

Det gamle elværk, hvor Egnsmuseet har til huse, skal udvides mod vest, så der i to etager kommer laboratorier og spændende læringsinstallationer med fokus på el, energi og vand.
I tilknytning til vandtårnet vil vi etablere en mindre bygning, der skal anvendes til undervisningsformål og have fokus på vandets egenskaber og vandforsyning.

De nye rammer skal rumme aktiviteter, som kommunens skolebørn ikke kan gennemføre på skolerne, og som på sjove måder giver børnene plads til at eksperimentere med el, energi og vand.
Samtidig skal aktiviteterne indrettes, så de er relevante og spændende for den almindelige museumsbesøgende.

Lege- og scienceparken

Ved siden af læringstilbuddene ønsker vi at bidrage til etableringen af en lege- og sciencepark vest for bygningerne. Her er i forvejen et stort grønt område og en del parkeringspladser.
Som led i Esbjerg Kommunes strategiplan for Bramming midtby skal legeparken være et område, der tiltrækker børnefamilier fra et stort område i weekender.

Sammen med Esbjerg Kommune, lokale borgere og en række samarbejdspartnere har vi gennem længere tid arbejdet hen imod en konkretisering af planerne. Med hjælp fra E + N Arkitektur resulterede dette i et idéoplæg, som præsenteredes på et borgermøde i maj 2019.

I 2020 arbejder vi videre på at lave et egentligt prospekt og en detaljeret projektbeskrivelse, så vi i begyndelsen af 2021 kan begynde at rejse penge til projektet.

Flemming Just
 1. Direktør
 2. Dr.phil., Adj. professor
 3. 29 35 85 12
 4. fju@sydvestjyskemuseer.dk
Søren Byskov
 1. Museumsinspektør
 2. Ph.d. Historie
 3. 29 62 64 84
 4. soby@sydvestjyskemuseer.dk