1000 års mennesker

Forskningsprojekt. VELUX fonden har bevilget 8,1 mio. kr. til et 4-årigt samarbejdsprojekt mellem SDU og Sydvestjyske Museer. I projektet 1000 års mennesker vil 1200 skeletter fra en tusindårig periode fra Danmarks ældste by, Ribe, blive undersøgt i et tæt samarbejde mellem kemikere, arkæologer og biologiske antropologer.

Projektets materiale stammer fra store udgravninger ved Ribes gråbrødrekloster, som tilvejebragte 583 primærbegravelser, og udgravningerne ved Ribe Domkirke, der gennem de seneste tre år har givet over 600 intakte primærbegravelser.

Begge udgravninger er foretaget af Sydvestjyske Museer og er meget veldokumenterede, idet der foreligger et væld af oplysninger om gravskik, kistetyper og de dødes plads på kirkegården.
Faktisk har man fundet de allerførste kristne begravelser ved domkirken.

På SDU skal skeletterne undersøges for alder, køn og sygdomme af antropologer på Retsmedicinsk Institut.
På Institut for Fysik, Kemi og Farmaci skal prøver fra skeletterne underkastes avancerede kemiske analyser for at afsløre diæt, proveniens, sygdomsbehandling og erhverv.

Projektet ledes af museumsdirektør Fleming Just, mens arkæolog Morten Søvsø skal arbejde med den arkæologiske fortolkning, begge fra Sydvestjyske Museer.
På SDU er det antropologen Jesper Boldsen og kemikeren Kaare Lund Rasmussen, der er ansvarlige for analyserne.

Ud over mange artikler og foredrag vil projektet munde ud i et stort engelsksproget værk.