Museets formidlingsprogram for skolerne 2017

Brug Bramming Egnsmuseum i undervisningen.

Kulturhistoriske oplæg

Besøg Bramming Egnsmuseum og få et kort eller lidt længere oplæg til et emne efter eget valg tilrettelagt for de enkelte klassetrin:

I flæng kan nævnes jæger- og bondestenalder, oldtidens religion, jernalder, vikingetid, middelalder, kartoflens kulturhistorie, Erhvervshistorie, jernbanehistorie, Peter Sabroe, besættelsestiden, lokale kunstnere, skabelsesberetninger fra oldtid til nutid, religiøse højtider (Asatro, jødedom, kristendom og Islam)

Udstillingsprojekt ”Min By” med åbning d. 4/11 2017
Tilmelding senest d. 21/4

Et tilbud til en eller flere klasser i samarbejde om at lave en udstilling på museet med titlen ”Min By”.
Afhængig af hvor mange der tilmelder sig vil de enkelte ”byer” få tildelt en afgrænset plads på nogle kvadratmeter i vores lokale.

Emnet er åbent og kunne handle både om historie og nutidsliv. Det kan jo dreje sig om bestemte virksomheder, institutioner, klubber, gader, bygninger mv.
Udstillingsmedierne kunne omfatter plancher med fotos, tegninger og tekst, modeller, lyd, egne videofilm. Museet står til rådighed med gode råd og praktisk hjælp med opsætningen.

Udstillingen kan bygges op i perioden onsdag 18/10 til onsdag d. 1/11. Museumsinspektør Mogens Hansen koordinrerer og  vil gerne mødes med lærere og elever på museet eller på skolen og fortælle noget om at lave udstillinger.
Gerne inden beslutningen om at være med tages.

Temauge: 
Påske, uge 14: 3/4 -7/4,

Klasser, SFO mv kan melde sig og deltage i omkring 1 time.
Start  kl. 9.00 eller kl. 11.00

Temaet er kristen og jødiske påske: Stikordene er nadveren, fodtvætning, Jesu død, den tomme grav og Kristi opstandelse samt jødernes udvandring fra Ægypten.

Men hvor kommer lammestegen, kyllingerne, æg, påskehare, vintergækker og gækkebreve fra?
Eleverne kan tilbydes at male æg og prøve den gamle påskeleg ”at trille æg”

Temauge: 
Myter, mytologi og religion – Tro det eller lade være!
Uge 23: 6/6- 9/6

Klasser, SFO mv kan melde sig og deltage i omkring 1 time. 
Start  kl. 9.00 eller kl. 11.00

Udgangspunktet er museets udstilling med Naja Abelsen med tegninger, malerier og modeller, der fortæller om grønlandske myter om verdens indretning, mennesker og dyr.
Eleverne vil blive introduceret til mytebegrebet, der kan karakteriseres som en fortælling med og uden Gud/guder, der ikke er ”rigtig”, men dog SAND.
Mytens sprog er sammen med lignelser, musik og kunst den eneste måde, vi kan italesætte det transcendente (det der ligge uden for den fysiske verden)
Der vil blive givet eksempler på gamle og moderne myter om f.eks. førvidenskabelige skabelsesberetninger eller fortællinger om hvordan verden hænger sammen, kærlighed og myten om moderne penge har værdi.
Derefter vil eleverne blive bedt om at fortælle om en myte, de selv har valgt. Det kan de gøre ved at skrive en tekst, et digt, tegne, male, fortælle eller synge eller vise en lille video.

 

Mogens Hansen
  1. Museumsinspektør
  2. Cand.phil. Forhistorisk ark.
  3. 40 33 49 65
  4. moh16@sydvestjyskemuseer.dk