Aktiviteter juni - december 2017

Under Himlens Hvælv - Det gamle grønlandske verdensbillede
- skulptur, tegninger og malerier af Naja Abelsen, Ærø.
1/6-31/8
Fernisering d. 1. juni kl. 18, hvor kunstneren vil være til stede.
Udstillingen er en professionel kunstners formidling af den gamle grønlandske kultur, der var præget af sameksistens, respekten mellem mennesker og natur. En udstilling, der giver et indblik i den smukke verden, hvor kunst og åndelighed går op i en højere enhed, hvor kunstneren via det gamle verdensbillede fortolker vores psyke og sjæl. Kunstneren er uddannet på Danmarks Designskole. Hun er vokset op dels i Danmark, dels i Qaqortog med en grønlandsk far og en dansk mor. Hun er kendt for sine mange udstillinger, talrige bogillustrationer og frimærker.
Udstillingen følges op af foredrag og rundvisninger på museet.

Kulturnat i Bramming
Torsdag d. 1/6 kl. 18-22.15
Bramming Egnsmuseum.
Kl. 18.00: Fernisering på udstillingen ”Under Himlens Hvælv”.
Kl. 19.00-21.30: kulturelle indslag med relation til Grønland
Kl. 21.45: Overrækkelse af Bramming Kulturpris.
Kl. 21.55: Det walisiske mandskor ”Brecon Male Choir” afslutter aftenen.
Et detaljeret program offentliggøres senere.
Gratis adgang

Myter, Mytologi og religion – tro det eller lad være
Dobbeltforedrag
Billedkunstneren Naja Abelsen og museumsinspektør Mogens Hansen, BRM
Onsdag d. 7/6 kl. 19.30
Hvad er det specielle ved myterne og deres sprog? Myterne er hverken historieskrivning eller naturvidenskab i moderne forstand, men alligevel rummer de sandheder, der giver mening og kan fortolke vores psyke og sjæl. Myterne giver bud på det store spørgsmål hvorfor? Et spørgsmål naturvidenskaben aldrig vil kunne svare på.
Foredraget tager udgangspunkt i Det Gamle Testamentes skabelsesberetninger og grønlandske myter.
Kl. 19 er der lejlighed til at se udstillingen ”Under Himlens Hvælv”, der også er åben igen efter foredragene.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Grønlandske myter
Foredrag og rundvisning
Museumsinspektør Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum
Onsdag d. 14/6 kl. 19.30
Efter en introduktion vil der være rundvisning i udstillingen ”Under Himlens Hvælv - Det gamle grønlandske verdensbillede”
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Giver myter mening i dag?
Foredragsaften
Onsdag d. 23/8 kl. 18-22
Hvad fortalte myterne i samfund med et førvidenskabeligt verdensbillede? Og hvad fortæller de i dag?
Der vil være indlæg af ca. ½ times varighed med en sandwichpause kl. 19.
Endeligt program offentliggøres senere. Indholdet vil bl.a. være myter og mytologi fra Inuit-samfund, nordisk mytologi, myter i Det Nye Testamente samt eksempler på nutidige funktionelle myter. Myte betyder i denne sammenhæng ikke løgnehistorie.
Kl.17.30 er der lejlighed til at se udstillingen ”Under Himlens Hvælv ”og igen efter foredragene.
Entre 100 kr. (inklusive sandwich og drikkevarer)
Tilmelding: senest d. 21. august kl. 16 på telefon 40 33 49 65.

Møbler i Bramming gennem generationer - Drejer Jørgensen, N.A. Jørgensens Møbelfabrik og BRAMIN (1911-1991)
Foredrag
Museumsinspektør Mogens Hansen, Bramming Egnsmuseum
Onsdag d. 6/9 kl. 19.30
Den spæde start til møbelindustrien i Bramming var allerede gjort i 1898. Med drejer N.A. Jørgensens ankomst til Bramming i 1911 blev grunden lagt til en omfattende møbelindustri. I 1921 overtog N.A. Jørgensens søn Thomas Jørgensen ledelsen og der blev bygget en møbelfabrik i Storegade. Næste generation ved Hans Anton Jørgensen byggede en ny fabrik i 1961 på Vardevej og ændrede navnet til BRAMIN.

Adskillige blev uddannet hos familien Jørgensen. Mange af disse og andre ansatte etablerede sig som selvstændige møbelfabrikanter eller underleverandører i på egnen. I dag findes stadig en levedygtig møbelindustri på Brammingegnen.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Kunstskolen ARCUS, Esbjerg
16/9-15/10
Fernisering d. 16. september kl. 14, hvor kunstnerne og en af deres undervisere, Jette Dümke, vil være til stede.
Kunstskolen er en skole for talentfulde voksne med særlige behov og hører til på Udviklingscenter Esbjerg, Esbjerg Kommune. Uanset om man er handicappet eller ej, er der mange med et særligt kunstnerisk talent, som har behov for fordybelse og at udvikle denne gennem undervisning og uddannelse. Kunsten er et fælles sprog, der har uendeligt mange dialekter.

Der var engang en grænse
Foredrag
Gerhard Hammel, Bramming
Tirsdag d. 19/9 kl. 19.30
Gerhard Hammel er pensioneret grafisk designer og født i 1948 i efterkrigstidens Vesttyskland. Han fortæller om sin opvækst i 50' og 60'erne, og om sine egne og kammeraternes oplevelser tæt ved "zonegrænsen". Zonegrænsen delte Vest- og Østtyskland og det betød, at den kolde krig var en del af hverdagen. Det er også historien om at være efterkrigsbarn i den tyske provins, ”helt der ude, hvor kragerne vender”, med forældre, familie og lærere, der havde krigen i kroppen.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

New Zealand i ord og billeder
Foredrag
Jette og Preben Davidsen og Frida Svenningsen, Bramming
Tirsdag d. 12/10 kl. 19.30
Gennem et flot slideshow fra en rejse i 2017 fortæller de to om landet, der er kendt som kulisse for filmen ”Ringenes Herre”, maoriernes gamle kultur og en enestående natur. New Zealand er også et moderne samfund med et moderne landbrug, der dog er markant anderledes end det, vi kender i Danmark.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Luther – en ildsjæl i 1500-tallet
Foredrag
Pensioneret gymnasielektor Hanne Eiby, Bramming
Tirsdag d. 31/10 kl. 19.30
Foredraget holdes på 500-årsdagen for Luthers offentliggørelse af sine teser om afladshandel inden for den katolske kirke, som han selv tilhørte.
Disse teser, der var tænkt som et teologisk debatoplæg i 1517, udløste en lavine af begivenheder, der førte til en omformning af kirken, familielivet og samfundet.
Luther (1483-1546) var barn af senmiddelalderen og kom til at præge Europas fremtid.
Foredraget vil beskæftige sig med den historiske baggrund, Luthers liv, hans teologi og baggrunden for at augustinermunken brød med den katolske kirke samt de konsekvenser, det medførte.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Den glade maler - Linda Jessen Vejen
4/11-26/11
Fernisering d. 4. november kl. 14, hvor kunstneren vil være til stede.
Linda Jessen skaber glade malerier i akryl med glade farver inden for et meget bredt motivvalg, herunder også landskabsmalerier fra bl.a. Grønland, Færøerne og Norge.
Kunstneren er medlem af BRA og har et stort antal udstillinger bag sig.

Bramming i 1960’erne - erindringer om nogle Brammingfamilier
Foredrag
Redaktør Jette Warrer Knudsen, Esbjerg og lektor Eva Rask Knudsen, København.
Onsdag d. 15/11 kl. 19.30
Bramming Egnsmuseum
Mange markante og farverige familier har præget byen og givet den identitet. Foredraget vil drage disse familier frem fra erindringen. Foredragsholderne er døtre af Læge Knudsen, som var praktiserende læge i Bramming i perioden 1960-1970. Som lægefamilie var pigerne og deres forældre en del af et omfattende socialt netværk i byen.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

Udgivelse af Lokalhistorisk Årbog for Bramming-egnen 2017
Fredag d. 24/11 kl. 16
Årbogen udgives af Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen og vil blive præsenteret af redaktør Elisabeth M. Rasmussen, St. Darum.
En af bidragyderne til årbogen holder foredrag.

Jul og juletraditioner
Åbning lørdag d. 2/12 kl. 14
Udstillingen belyser traditioner, der udspringer af kristendommens fortællinger om Jesu fødsel, Jomfru Maria, engle og de Hellige Tre Konger. Dertil kommer traditioner fra fejring af solhverv i romersk, græsk og nordisk kultur. I de senere århundreder er der kommet nye traditioner til som for eksempel juletræet, julenisser, risengrød, adventskranse og julegaver.

Jul i Det gamle Elværk
Lørdag d. 2/12 kl. 14-16
Efter åbningen af juleudstillingen vil der være julehygge for børn og voksne. Museets juletræ er tændt og der vil være musik og fællessang. Der er kaffe, te, saftevand og julesmåkager til alle samt en julepose til børnene. Der bliver også lejlighed til at høre historien om julemanden.

Øverst:
Ekstasens kontrol, Naja Abelsen

Møbelfabrikken i Storegade ca. 1950
Fra kunstskolen ARCUS