Aktiviteter resten af 2017

Den glade maler - Linda Jessen Vejen
4/11-26/11
Fernisering d. 4. november kl. 14, hvor kunstneren vil være til stede.
Linda Jessen skaber glade malerier i akryl med glade farver inden for et meget bredt motivvalg, herunder også landskabsmalerier fra bl.a. Grønland, Færøerne og Norge.
Kunstneren er medlem af BRA og har et stort antal udstillinger bag sig.

AFLYST Bramming i 1960’erne - erindringer om nogle Brammingfamilier
Foredraget søges gennemført i foråret 2018
Redaktør Jette Warrer Knudsen, Esbjerg og lektor Eva Rask Knudsen, København.
Bramming Egnsmuseum
Mange markante og farverige familier har præget byen og givet den identitet. Foredraget vil drage disse familier frem fra erindringen. Foredragsholderne er døtre af Læge Knudsen, som var praktiserende læge i Bramming i perioden 1960-1970. Som lægefamilie var pigerne og deres forældre en del af et omfattende socialt netværk i byen.
Gratis for medlemmer af begge museumsforeninger, 50 kr. for ikke-medlemmer.

”Inspiration fra naturen”
Streaming foredrag fra Århus Universitet
Tirsdag 14/11 kl 18.45
Tilmelding www.fusydvest.dk

”Big Bang”
Streaming foredrag fra Århus Universitet
Tirsdag 21/11 kl 18.45
Tilmelding www.fusydvest.dk

Udgivelse af Lokalhistorisk Årbog for Bramming-egnen 2017
Fredag d. 24/11 kl. 16
Årbogen udgives af Lokalhistorisk Forening for Bramming-egnen og vil blive præsenteret af redaktør Elisabeth M. Rasmussen, St. Darum.
En af bidragyderne til årbogen holder foredrag.

Jul og juletraditioner
Åbning lørdag d. 2/12 kl. 14
Udstillingen belyser traditioner, der udspringer af kristendommens fortællinger om Jesu fødsel, Jomfru Maria, engle og de Hellige Tre Konger. Dertil kommer traditioner fra fejring af solhverv i romersk, græsk og nordisk kultur. I de senere århundreder er der kommet nye traditioner til som for eksempel juletræet, julenisser, risengrød, adventskranse og julegaver.

Jul i Det gamle Elværk
Lørdag d. 2/12 kl. 14-16
Efter åbningen af juleudstillingen vil der være julehygge for børn og voksne. Museets juletræ er tændt og der vil være musik og fællessang. Der er kaffe, te, saftevand og julesmåkager til alle samt en julepose til børnene. Der bliver også lejlighed til at høre historien om julemanden.

Øverst:
Ekstasens kontrol, Naja Abelsen

Møbelfabrikken i Storegade ca. 1950
Fra kunstskolen ARCUS