Søhale, Jernvedlund og de sydvestjyske tuegravpladser

Forskningsprojekt i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus.

I Syd- og Vestjylland findes en helt særlig type gravpladser, tuegravpladser, fra den tidlige førromerske jernalder (500 f.Kr. – 200 f.Kr.). Tuegravpladserne består som navnet antyder af mange små gravhøje, som høj efter høj er opført tæt op til hinanden.
I hver af højene findes en enkelt brandgrav og materialet fra gravene viser, at gravpladserne er anvendt igennem så lang tid.

Tuegravformen, og genstandene i gravene viser at det tidlige jernaldersamfund i Sydvestjylland i hvert fald delvist identificerede sig med samfund længere mod syd i Nordtyskland og Holland.
Vi ved i dag meget om gravformen og gravgavernes udbredelse, men har vi kun et ringe kendskab til den overordnede udviklingsproces som førte til indførelsen af tuegravskikken i det syd- og vestjyske område, ligesom vores viden om de mennesker der ligger begravet i de danske tuegrave også er meget sporadisk.

Dette projekt har til formål dels at undersøge om de jyske tuegrave afspejler et lokalsamfunds demografiske sammensætning og dels at undersøge udviklingen af den jyske tuegravskik. En udvikling som må ses i lyset af de stærke kulturelle bånd mod syd.

Undersøgelserne foregår ved efterundersøgelse og registrering af tidligere udgravet materiale, CT-scanning af uudgravede urner på Sydvestjysk Sygehus, osteologiske analyser af de udgravede knogler fra brandgravene og mindre feltundersøgelser omkring udvalgte allerede udgravede tuegravpladser.

Morten Søvsø
  1. Leder af Arkæologienheden
  2. Cand.mag. Middelalderark.
  3. 51 68 41 08
  4. mosvs@sydvestjyskemuseer.dk