Holocaust UndervisningsCentret

Formidlingsprojekt. Undervisningcentrets mål er at formidle faktuel viden om Holocaust, men også at skabe diskussion om medmenneskelighed, demokrati og menneskers ligeværd og debat om, hvilke handlemuligheder såvel FN, nationerne som det enkelte menneske har.

Omdrejningspunktet er Holocaust: Hvordan kunne det ske? Kan det ske igen?

Eleverne rustes til at finde svar på de store, vanskelige spørgsmål via læring, der foregår i to vidt forskellige miljøer/rum.
Begge rum stiller høje krav til elevernes engagement, indlevelsesevne og stillingtagen.

Bevægelse mellem to rum
I Det hvide rum er man stille og åben for nye indtryk/viden. Rummet er hvidt og tomt, uden dagslys. Spredt i rummet står der fastnaglede skamler til hver elev. Skamlerne er glatte, så man let kan dreje sig rundt. 

Eleverne tages i dette rum ud af de vante rammer/ud af koncept. Her signaleres ro, respekt, realiteter, refleksion. Via fire projektorer er der skiftende indtryk på alle vægge i rummet – det er fotos, filmklip, tegninger, digte, kort, oplæsning, musik og lyde.

I Det almindelige rum diskuterer, undersøger, bearbejder og reflekterer eleverne i fællesskab over det, de netop har oplevet i Det hvide rum. Her anvendes mange forskellige arbejdsmetoder, f.eks. cooperative learning.

Skræddersyet til grundskolen og ungdomsuddannelserne
Undervisningscentret tilbyder et originalt og stærkt undervisningstilbud, der meget direkte involverer og engagerer eleverne. 

Det dækker centrale punkter i grundskolens historieundervisning og i Historiekanonen som aktionen mod de danske jøder i oktober 1943 samt FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne og har berøringsflader til andre fag som fx samfundsfag.

Undervisningscentret kan benyttes skoleåret rundt af eleverne og tilpasses de enkelte klassers behov. Tilbuddet vil rette sig i første omgang mod folkeskolens 9. og 10. klasser, men vil senere kunne tilpasses ungdomsuddannelserne.

Undervisningscentret bliver drevet af MYRTHUE, Esbjerg Kommunes Skoletjeneste, i samarbejde med Sydvestjyske Museer og Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) og er placeret fysisk i umiddelbar tilknytning til Det Historiske Værksted/Besættelsestiden på samme etage på Esbjerg Museum, hvor også HSB er beliggende.
Dermed skabes en stærk og inspirerende forbindelse mellem forskning og undervisning. 

Undervisningsforløbet "Vejen til Holocaust" bookes via MYRTHUEs hjemmeside.

Stærke samarbejdspartnere
Undervisningscentret er udviklet i samarbejde med Historielab (Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling), Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), UC Syddanmark (UC Syd), SkoletjenesteNetværk - Nationalt Netværk af Skoletjenester (STN) samt 9. årgang Urban D-skolen.

Billederne øverst: 9. årgang fra URBAN-D i Danmarksgade har været en uvurderlig hjælp i test af  undervisningscentrets forløb.