Besættelsestid på Esbjerg Museum

Udviklingsprojekt. Sydvestjyske Museer og MYRTHUE har sammen beskrevet rammerne for den fremtidige formidling af historien om besættelsestiden på Esbjerg Museum. "Når skolebørn og museumsgæster forlader Besættelsesudstillingen/Historisk Værksted bliver det med håndgribelige indtryk af en tid og dens lugte, valg og virkelighed og med en oplevelse af en broget og dilemmafyldt besættelse."

MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring og Sydvestjyske Museer vil på to etager på Esbjerg Museum skabe et integreret historisk værksted og besættelsesudstilling, der sanseligt og ansporende fortæller skoleelever og museumsgæster om Danmark under historiens største krig, prikker hul på forestillinger og fordomme og involverer såvel børn som voksne i små og store dilemmaer.

Fedtemadder og familiens Hansens dilemmaer

Elever og gæster ledes op til udstillingens centrum, en baggård i Esbjerg sommeren 1943.
Omkring baggården er historisk værkstedsfunktionerne placeret med autentiske interiører i form af dagligstue, køkken og vaskerum.
På etagen nedenunder er der tilflugtsrum og et kælderrum. 

Under MYRTHUE’s læringsforløb for skoleklasserne smører pigerne fedtemadder i køkkenet og får røde hænder af storvasken, mens nogle af drengene lapper cykler i baggården – fra et åbent vindue høres tonerne af Liva Weel, der overdøver lyden af en duplikator nede i den mørke kælder, hvor elever som modstandsfolk producerer illegale blade.

Elever og almindelige museumsgæster kan i dagligstue, køkken, vaskerum og kælderrum møde medlemmer af den fiktive Hansen-familie i Esbjerg.
Fabrikant Jørgen Hansen, husmor Inge Hansen, deres modstandsaktive teenagesøn Jens og hushjælpen Gerda.
Rollerne spilles af skuespillere på Ghost Walls.
Hvert medlem af familien Hansen introducerer et rum for elever og museumspublikum og præsenterer et svært dilemma, deres gæster kan hjælpe dem med at løse ved at gå om ”bag kulisserne.”

Hér, bag kulisserne, får elever og museumsgæster med tekster, genstande, fotos og aktiviteter perspektiveret tematikker fra de enkelte rum og de tilhørende personer – i køkkenet bag kulisserne kan man fordybe sig i rationering, sortbørshandel og ernæring eller gætte, hvilke forbrugsvarer der gemmer sig bag besættelsesårenes opfindsomme slangudtryk. I kulisserne bag stuen handler det om økonomisk kollaboration, i vaskerummet om tyskerpiger og i kælderrummet om modstandskamp.

Bag kulisserne får gæsterne en viden, så de kan hjælpe medlemmerne af familien Hansen med at løse dilemmaerne.
Det foregår via interaktive Talking Heads, hvor gæsterne med et tryk kan give familien Hansen et råd.
På den måde virker dilemmaerne involverende og giver gæsterne stof til eftertanke om de ofte svære valgsituationer under en krig.

Formidlingsgrebene rækker således fra digitale dilemmaspil til tøjvask på 1940-manér.
Målet er tilegnelse af viden gennem oplevelser, handlinger, dialog, refleksion og hands-on.

Unikt samarbejde

Udstillingen og det historiske værksted hviler på et unik integrering af skoletjenesteaktiviteter og museumsudstilling.

Esbjerg Kommunes Skoletjeneste MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring har årelang erfaring med aktiviteter for skoleelever i historiske værksteder, hvor læringen foregår i autentiske miljøer, der mobiliserer alle sanser.
MYRTHUE besidder desuden en stor samling genstande fra Esbjergs besættelsestidshistorie, som integreres i det nye initiativ.

Sydvestjyske Museers formidlingskompetencer er allerede i spil i forhold til besættelsestiden. Således er Esbjerg Museum pt. rammen om en udstilling om modstandsbevægelsen, der har hentet roser for en formidling med mange forskellige greb og niveauer.

Museet rummer også arkivinstitutionen Historisk Samling fra Besættelsestiden, der i en årrække har stillet et enestående arkivmateriale fra besættelsesårene til rådighed , og som har en fremtrædende position i forskningen i den 2. verdenskrig.

I fællesskab vil skoletjeneste, museum og arkiv kunne præsentere et stærkt udstillings- og læringstilbud til skoleklasser, individuelle elever og almindelige museumsgæster.

Hele beskrivelsen er samlet i et prospekt, som kan downloades fra linket til højre